انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر مریم شجاعی فرد
 
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922109 (009821)
  نمابر:  ................. (009821)
  پست الکترونیک:maryam.shojaeifard@yahoo.com
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی             دانشیار
         آخرین مدرک  تحصیلی            فلوشیپ اکوکاردیوگرافی